برچسب ها :معجزه عشق

داستان ملا و شراب فروش

داستان ملا و سراب فروش
سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد. ملای مسجد هر روز در پایان موعظه دعا می کرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بلای آسمانی بر این رستوران نازل…

(بیشتر…)
خوشبختی

خوشبختی [Blue Eyes]
زیاد پیچیده نیست
اگر هدفــی برای زندگـی،
دلــی برای دوست داشتن
و خدایـــی برای پرستش داری،

خــــــوشـــبــخــتـی!
ماه خدا…

ماه خدا [Blue Eyes]
اولی :امسال روزه می گیری؟
دومی :آره اگه خدا بخواد…
اولی :منم میگیرم ولی آخه کدوم پزشکی این همه سختی رو برای بدن تایید میکنه؟
دومی :همونی که وقتی همه پزشکا جوابت کردن برات معجزه میکنه …

ماه خدا مبارک
معجزه

معجزه [Blue Eyes]
معجزه لبخند کسی است که دوستش داری . . .