برچسب ها :دعا

رفیق

رفیق [Blue Eyes]
صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق!
تو دلت سبز،لبت سرخ، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان!
نفست داغ و تنت گرم…
دعایش با من
رنج ماندن

رنج ماندن [Blue Eyes]
 نمی دانی چه رنجیست ماندن، وقتی همه برای رفتنت دعا می کنند..
یه دعا!

یه دعا [Blue Eyes]
هیچ وقت از خدا نخواه تموم دنیا رو بهت بده،
فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تموم دنیا نده.
  • صفحه 3 از 3
  • 1
  • 2
  • 3