برچسب ها :دعای عاشقانه

دعای افطار

عکس چای در کنار قلب
به من میگی
گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره
من روزه گرفتم
از یادم که نرفتی هیچ
شدی دعای افطارم
کاشکی…

قلب با دست
کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود …
 کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود ،
 دستی توی دست بود …
دستان خدا

dastan-khoda [Blue Eyes]
خدای من…
دستانت که مال من باشد ؛
هیچ کس مرا دست کم نمی گیرد !
دعای عشق

من باران را دوست دارم.
دعای باران چرا؟!
دعای عشق بخوان…
این روز ها دل ها تشنه ترند تا زمین…
دعا

خدا
به خدا گفتم اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا دعا کنم؟
خدا گفت: شایدنوشته باشم هر چه دعا کند.
خدایا…

تنهایی [Blue Eyes]
خــــدایـــــا ؛
هیــچ تنهــایــــی رو اونقـــدر تنهــا نکــن کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه :
عشقــــــم