برچسب ها :دست عشق

اوراق آفرینش

عکس گیسوان پریشان
موهایت را به من بده
می خواهم در اوراق آفرینش،
در حضور خودت…
دست ببرم!
وسعت دلتنگی

عکس دختر زیر رنگین کمان
اگر دستانم به پهنای رنگین کمان باز می شدند…
وسعت دلتنگی ام را درک می کردی…
دست های مهربان

نوازش دست های مهربان پدر
چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است
و من چه زود…
دلم برای چیز های خوب تنگ می شود…
حلقه عشق

حلقه عشق در دست
این که از هر انگشت عشقتون یه هنر بباره خیلی خوبه…
ولی بهتر اینه که…
فقط تو یه انگشتش
یه حلقه باشه؛
که بدونی فقط به عشق تو، تو دستش کرده
در میان دستهایت

عکس دختر پسر-فانتزی
اینکه…
میان دستهایت،
لحظه ای چشم هایم را ببندم
و دنیا به سکوت صدای نفس هایت فرو رود
نمی دانی…
چه هیجانی ست.
خیانت

دست در دست عشق
با کسی باش که تو را بخواهد
نه کسی که تو را “هم” بخواهد!!!

"کلبه دختران"
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2