برچسب ها :جمله های عاشقانه

دوستت دارم

dostet-daram [Blue Eyes]
تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست؛ ده ها کتاب می شود…
اما تمام چیزی که در دلم هست…
تنها دو کلمه است…
دوستت دارم
ساعت های نبودنت

ساعت های نبودنت [Blue Eyes]
ساعت های نبودنت روی مچم که نه…. روی گردنم بسته می شوند.
اشک

اشک [Blue Eyes]
…و خداوند اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد.
نبض رابطه

نبض رابطه [Blue Eyes]
رابطه ای که مرده ،مرده…. هی دوباره نبضشو نمی گیرن!
سُکـ♥ــوُت

سکوت [Blue Eyes]
بَـعـضـے وقـت هـا سُکـــوُت مـیِـکُـنـے …
چـُوלּ آنـقَـدر رَنـجـیـده اے کِـہ نِـمـے خـوآهـے حـَرفـے بِـزَنـے …
بـَـعـضـے وَقـت هـا سُکـــوُت مـیـکُـنـے …
چُــــوלּ واقـِـعـَا حـَرفـے واســِـه گُـفـتَـלּ نَــدارے !
گـآه سُـکــوُت یــہ اِعــتِراضِـــہ …
گـــآهــے هـَــمــ بـِـہ اِنــتـِـظـــآر
اَمـا بـیـشـتَـر سُکـُوت واسـہ ایـنـہ کِـہ …
هـیـچ کَلَمِــہ اے نِـمـے تـوُنـِـہ غَـمے رُو کِـہ تُـو دَر وُجـودت دآرے تــُـوصـیـف کـُـنـِــہ
اشتباه بزرگ

باران [Blue Eyes]
چه اشتباه بزرگیست …
تلخ کردن زندگیمان ،برای کسی که در دوری ما؛
شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری می کند…!
  • صفحه 2 از 3
  • 1
  • 2
  • 3