برچسب ها :جملات زیبا به همراه عکس

ارزش دوست داشتن

عکس زیبای عروسک به همراه گل رز
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم؛
نه برای نیاز؛
نه از روی اجبار؛
و نه از روی تنهایی؛
بلکه فقط برای این که …
ارزش دوست داشتن را دارد.
یک نفر

درک کردن و سردرگمی در شهر شلوغ
حتی اگر درمیان مردمان این شهر شلوغ
یک نفر تو را بفهمد کافیست!

"وبلاگ میلاد"
گیسوان تو…

img135120002212 [Blue Eyes]
گیسوان تو شبیه شب است…اما نه
شب که نباید این قدر به درازا بکشد.
استخوان های لجباز

زنده ام [Blue Eyes]
زنده ام…
نه از جانی که مانده…
از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند!
تنهایی

تنهایی 1 [Blue Eyes]
ذهنم فلج می شـــــود وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی
جـــــــــانم . . .

"Milad Yeganeh's weblog"
دلتنگی

دلتنگی [Blue Eyes]
دلم عجیب تنگ شده برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برام تنگ می شد…
  • صفحه 2 از 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5