برچسب ها :ای کاش

همه آنِ من از آنِ تو

همه آن من از آن تو وقتی که دلت می گیرد
کاش یک نفر بود
که میگفت به من؛
همه ی آنِ من از آن ِتو وقتی که دلت میگیرد
دلم واست تنگ شده…

phone-love-wait-call-[Blue Eyes]
کاش آدم ها یکم جرات داشتن …
گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن :
ببین ؛ دلم واست تنگ شده ،
واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !

"روزنه"
کاش یادت نرود (شعر نو)

kash-yadat-naravad-[Blue Eyes]
کاش یادت نرود
 روی آن نقطه پررنگ بزرگ 
بین ناباوری آدمها
 یک نفر میخواهد
 با تو باشد تنها 
نکند کنج هیاهو بروم از یادت
کاشکی…

قلب با دست
کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود …
 کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود ،
 دستی توی دست بود …
حکایت اشک

اشک عاشقانه
حکایت عجیبی دارد این اشک
کافیست حروفش را بهم بریزی تا بشود … کاش
خرید آرامش

عروسک های عاشق
دلم بچگی میخواهد !
جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم آرامش بخرند ؟
 دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت
کاش همه این را می فهمیدند.
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2