گنجشک کوچک

گنجشک [Blue Eyes]
اگه گنجشک کوچک من بودی، در بهار تو درختی پر شکوفه بودم.
محکوم

محکوم [Blue Eyes]

من و تو از همان روز اول محکوم به از دست دادن بودیم!
تو همان ی ذره احساست را….
و من…. تمام زندگی ام را
کجایی…؟

کجایی [Blue Eyes]

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد
چه شیرین است طعم پیامی که می گوید….. کجایی….؟
چه شوری می زند…

شور [Blue Eyes]

چه شوری می زند دلم وقتی در چشم دیگران آنقدر شیرین می شوی…!
قدرت تنهایی

تنها [Blue Eyes]

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد ،
…که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم