Monthly archives: می, 2013

آدم اینجا تنهاست…

آدم اینجا تنهاست
دوستـــــــی هـــــــا بیـــــــــــــرنـــگ
بـــــی کســـــی هـــــــا پیــــداســــت …
راســـت مـــــی گفت سهـــــراب …
آدم اینجــــــــا تنــــــهاست
درد دارد…

درد دارد
درد دارد …
وقتی همه چیز را می دانی …
و فکر می کنند نمی دانی …
و غصه می خوری که می دانی …
و می خندند که نمی دانی …!!!.
رفیق

رفیق [Blue Eyes]
صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق!
تو دلت سبز،لبت سرخ، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان!
نفست داغ و تنت گرم…
دعایش با من
همه چیز

همه چیز [Blue Eyes]
سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند "همه چیز" زیر سر من است.
بازی

بازی [Blue Eyes]
این روزها شیر هم راضیه با دمش بازی کنن ولی با دلش نه!
ناز

ناز مداد [Blue Eyes]
قلبم را می شکافم و می فروشمش…
با نیمی از پول نازت را می خرم …
و با نیم دیگرش یک بسته مداد رنگی تا نازت را بکشم…!
  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3