دسته بندی :سخن برزگان

آرزو

آرزواگر خدا آرزویی را در دلت انداخت ،
بدان که توان رسیدن به آن را در تو دیده است.
ایـــســـــتـــــــــ..!

ایست [Blue Eyes]هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد
فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . . .
گمشده نسل…

گمشده نسل
گم شده این نسل، اعتماد است نه اعتقاد.
اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد.
ای کاش…

love-31-1920x1080 [Blue Eyes]
امشب ؛
هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم …
امروز چه کرده ایم
که فردا لایق زنده ماندن باشیم.