تو زرد!

عکس نوشته سیب
سبز
زرد
قرمز
وسوسه شدم کدام سیب را بردارم ….
میوه فروش پوزخندی زد و گفت:
«تردید نکن…  تمام سیب ها تو زردند

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

 • جرأت دوست داشتنجرأت دوست داشتن (۷)
  وقتی «شما» جرأت دوست داشتن «او» را نداشته باشید؛ دیر یا […]
 • ترس از فرداترس از فردا (۳)
  دیروز، پینوکیو آدم شد و امروز ، آدمها پینوکیـو ! من از […]
 • نقاب هانقاب ها (۱)
  چگونه است؟! صبح که بیدار شدی کدامین نقاب را بر می […]
 • حـــالم گرفتـه…حـــالم گرفتـه… (۴)
  حـــالم گرفتـه از این شــهر... کــه آدم هایـش همچــون […]

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!