برچسب ها :یادگاری

به سلامتی روزی که نیستم!

سایت چشم های آبی- به سلامتی
روزی میرسد؛
که یک پارچه ی سفید…
پایان میدهد ، به من…
به شیطنت هایم…
به بازیگوشی هایم…
به خنده های بلندم…
روزی که همه ، با دیدن عکس هایم….
بغض میکنند و میگویند:
دیوونه، دلمون واست تنگ شده به سلامتی روزی که نیستم
یادگاری

دیوار [Blue Eyes]
دیوار ها هم عاشق می شوند…
یادگاری ننویسید …اگر برنمی گردید.
یادگار دیروز

13[Blue Eyes] [Blue Eyes]
جای من یک دل سیر
چشم در آینه انداز و بگو
 بهترینم ! ای دوست
 یادگار دیروز !
دل من سیر برایت تنگ است .