برچسب ها :پست برای وبلاگ و فیسبوک

بسوزان اما نشکن!!!

عکس نوشته بسوزان اما نشکن
درخت گفت آتش را میبخشم اما تبر را هرگز !
پس بسوزان اما نشکن
هیچ نپرس

عکس تنهایی در گوشه ای کز کردن
نپرس!
هیچ نپرس از دلم!
همین "چه خبر؟"
همین"چه می کنی این روزها؟"
سوال وحشتناکی ست…

"اولین شب یلدا"
عکس دو نفره

عکس دو نفره عاشقانه
من و تو
یه عکس دو نفره..
به این دنیا بدهکاریم!!!
از دست تو

عکس عروسک کوچک تنها
از دست تو
بدنم روز به روز کبود تر می شود…!!
از بس
خودم را می زنم
به نفهمی…!!!

"وبلاگ میلاد"
 
ادعای پاکی

عکس سگ در حالت تعجب
ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎﺭﻩ…
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺁﺭﻩ
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ..!

"منبع"