برچسب ها :وابستگی

هیچ کجا

هیچ کجا [Blue Eyes]
هیچ کجا هم جاییست!
همانجاییست که بی تو میشود بود!
وابستگی

در وابسته [Blue Eyes]
با رفتن و آمدنت در "وا" و "بسته" می شود…
می بینی …. در هم "وابسته" می شود.
مادر

مادر [Blue Eyes]
عمق محبت یک انسان چقدر میتواند باشد؛
(بهتره یه دسته بندی با هم داشته باشیم ، به ترتیب …)
 دوست : کسی که در شادی تو شاد و در غمت غمگین است.
وابسته: کسی که در صورت نبودنت احساس دلتنگی می کند.
شیفته : کسی که دوست دارد همیشه و همه جا در کنارت باشد.
عاشق : کسی که وجودش به وجود توست و حتی یک لحظه هم نمی تواند از تو جدا باشد.
مادر… ؟؟؟
من که نمی دونم …  فک کنم معنی این کلمه و درکش از اون موقع هاییه که آدم باید بگه … "فقط خدا می دونه"
ای کسی که …

حتی عشق را هم یارای وصف عمق احساست نیست.
دوست دارم و…. روزت مبارک

Blue Eyes