برچسب ها :همدردی

سکوت

sokot-2014 [Blue Eyes]
بهم گفت کمى از حال و روزت بگو
و من سکوت کردم و سکوت … ،
اونقدر که مطمئن شدم چیزی رو از قلم ننداختم !
یکی فقط باشه!

love [Blue Eyes]
یه وقتایی لازمه ؛
یکی کنارت باشه ….
کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها !
فقط باشه … !!!

"Milad Yeganeh's weblog"