برچسب ها :قهر

با دل من قهر نباش

عکس نوشته - با دل من قهر نیاش
بی تو من با همه مردم دنیا قهرم
تو که دنیای منی
با دل من قهر نباش…
مراقب فاصله ها باشید!

عکس تنها نشسته در نیمکت فاصله ها
قهر که می کنید؛
مراقب فاصله ها باشید…
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند!
دلتنگ کودکی

deltang-kdaki-[Blue Eyes]
دلتنگ کودکی ام
قهر می کردیم تا قیامت
و لحظه ای بعد قیامت!!! می شد…
قهر

قهر طولانی [Blue Eyes]
هیچ وقت با کسی که زیاد دوسش داری طولانی قهر نکن!
بی تو زندگی کردنو یاد میگیره…