برچسب ها :قلب

ولی من دوستت دارم!

ولی من دوستت دارم [Blue Eyes]
تو را با تیشه عشقم،میان مرمر قلبم تراشیدم
از آن پس هم تو را چون بت پرستیدم…
چرایش را نمی دانم ولی من…. دوستت دارم!
ناز

ناز مداد [Blue Eyes]
قلبم را می شکافم و می فروشمش…
با نیمی از پول نازت را می خرم …
و با نیم دیگرش یک بسته مداد رنگی تا نازت را بکشم…!
قحطی دوست

قحطی دوست قحطی دوستی می آید! ۷ سال نه، ۷۰۰ سال.
در قلبم ذخیره و پنهانت می کنم،
بگو کنعانیان منتظر نباشند. تقسیم شدنی نیستی،
حتی اگر یعقوب بیاید…
زیبایی

قلب ستارگان [Blue Eyes]
آنگاه که…
ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛
به خاطر بیاور که …. زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است.
  • صفحه 3 از 3
  • 1
  • 2
  • 3