برچسب ها :غیرت عشق

زمستان،حواست را جمع کن!

زمستان عاشقانه
زمستان!!!
حواست را جمع کن!
دور تو و تمام عاشقانه هایت خط خواهم کشید؛
اگر عشقم با بودنت حتی،
تک سرفه ای کند.
عشق

غیرت و حسادت- مرد و زن
در مرد ها حسی هست که اسمشو می ذارن "غیرت"
و به همون حس در خانم ها می گن "حسادت"
اما…
من به هردوشون می گم "عشق"
تا عاشق نباشی؛
نه غیرتی میشی نه حسود!
غیرت

جنگ [Blue Eyes]
تاریک باد…
خانه ی مردی که…
نمی جنگد…
برای زنی که دوستش دارد