برچسب ها :غصه

جا مانده های آلبوم کودکی

عکس بچه ناز خوابیده تو لباس بزرگ
بزرگ که میشوی؛
غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند،
درد هایت نیز!
غافل از آنکه لبخندهایت را،
در آلبوم کودکی ات جا گذاشتی…!!!
غصه

غصه خوردن [Blue Eyes]
هروقت دلت گرفت،بیا پیش من;
یکم غصه ست دیگه;باهم میخوریم!
درد دارد…

درد دارد
درد دارد …
وقتی همه چیز را می دانی …
و فکر می کنند نمی دانی …
و غصه می خوری که می دانی …
و می خندند که نمی دانی …!!!.