برچسب ها :راز عاشقی

یک کلمه

عکس نوشته جیرجیرک عاشق
جیرجیرک ها یک کلمه بیشتر ندارند….
با همان یک کلمه هم بی شک
چیزی جز دوستت دارم نمی گویند؛
دیوانه که نیستند….
کدام حرف را می شود تا صبح بیدار ماند و 
این همه تکرار کرد!!!
عاشقانه زندگی کن

عکس قلب در دست
آنقدر عاشقانه زندگی کن
که اگر روزی
رازهایت فاش شد
بغض دنیا بترکد…..!
راز دل و دست

دل را در دست داشتن
هیچ گاه نفهمیدم چه رازی است بین دل و دستم!!!!!
از دستم رفت به هر چه دل بستم…

"وبلاگ میلاد"