برچسب ها :دکتر شریعتی

اشتباهی (شریعتی)

eshtebahi-[Blue Eyes]
سخت است حرفت را نفهمند،
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،
حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد
وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،
اشتباهی هم فهمیده اند. 

"دکتر علی شریعتی"
لایق

لابق
دوست داشتن کسی که لایق محبت نیست، اسراف محبت است.
"دکتر شریعتی"
چرا تنهاییم…!؟

چرا تنهاییم؟؟ [Blue Eyes]
فریادها مرده اند،
سکوت جاریست،
تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است ،
میگویند خدا تنهاست 
ما که خدا نیستیم چرا تنهاییم.

"دکتر شریعتی"
هم درد

هم درد [Blue Eyes]
دو بیگانه ی همدرد
از دو خویشِ بیدرد
با هم نزدیک ترند . . .

(دکتر شریعتی)