برچسب ها :دل کوچک

اشتباه دوطرفه

eshtebahe dotarafe [Blue Eyes]
وقتی آدمهای کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم
هم اونها رو به اشتباه می اندازیم هم خودمون رو…
نیمکتی برای همیشه

nimkati-baraye-hamishe-[Blue Eyes]
دلمان کوچک است
ولی آنقدر جا دارد
که برای هر عزیزی که دوستش داریم
نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر