برچسب ها :درد اجتماعی

آدمی را آدمیت لازم است

مشق I Love you
سال ها گذشت
و هنوز هم نوشته هایمان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…
مشق امشب هم مثل دیشب،
مثل هر شب،
دو صفحه تمیز و زیبا می نویسم…
«آدمی را آدمیت لازم است.»
دشوارترین شکنجه

عکس انسان تنها و دور از شهر و اجتماع و نشسته در گوشه ای
دشوارترین شکنجه این بود که ما
یک یک به درون خویش
تبعید شدیم…
“شفیعی کدکنی”
وبلاگ گل سرخ
تنهاییِ باران

baran-tanhaee-[Blue Eyes]
هی باران !!!
دلت را خوش نکُن به ذوق مردم از باریدنت!!!
این "جماعت " زمانی تورا میخواهند که برایشان صرف داشته باشی…
وقتی دلشان تورا میخواهد که هوا گرم باشد…
زمین خُشک باشد…
همین که خیسشان کُنی ُ لباسشان کثیف شود….
همین که ناخواسته ضرر برسانی….
همین که برنامه هایشان را لغو کُنی….
همین که دیگر برایشان به ظاهر هیچ فایده ای نداشته باشی
خواهند رفت…!
تو را به " فُحش " خواهند کشید
و در پشت درهای بسته تنها خواهند گذاشت!
اما نگران نباش !!!!!!!
تو تنها نیستی….
رفتارشان با " مَن " هم شبیه توست..
کشیدن زجر و مصرف زندگی

زجر کشیدن
 قیافه ام تابلو شده بود !
گفتن : چی میکشی ؟
گفتم : زجر !
گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟
گفتم : زندگی … !
نخند…

nakhand [Blue Eyes]
نخند
به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید،ارباب. نخند!
به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری

نخند!
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چندثانیه ی کوتاه معطلت کند

نخند!
به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده
 
نخند!
به دستان پدرت
به جاروکردن مادرت

(بیشتر…)
تاوان سنگین

آدم و حوا
حوا بودن تاوان سنگینی دارد …
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم
هوا نیاز دارند …
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2