برچسب ها :خودمانی

به همین سادگی…

به همین سادگی [Blue Eyes]وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند
با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش را محدود کند
به همین سادگی . . .
گنجشک کوچک

گنجشک [Blue Eyes]
اگه گنجشک کوچک من بودی، در بهار تو درختی پر شکوفه بودم.
  • صفحه 7 از 7
  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7