برچسب ها :حسرت

دیوانه کننده ترین حس دنیا

divane konannke tarin hes donya-[Blue Eyes]
گاهی اوقات ؛
حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست!
حال من

حال من [Blue Eyes]
حال من دیدن دارد وقتی 
کسی حال تو را می پرسد …!!!!
هیچ وقت

خطش را عوض کرد [Blue Eyes]
خطش را عوض کرد…
من ماندمو دوستت دارم هایی که هیچ وقت تحویل داده نشد.
گمشده نسل…

گمشده نسل
گم شده این نسل، اعتماد است نه اعتقاد.
اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد.