برچسب ها :حسادت

آغوش خاک

عکس دختر تنها نشسته روی زمنی
حسادت
نکن..
آنکه بعد از تو مرا سخت در آغوش می گیرد؛
خاک است!
آغوش خودخواهانه

عکس آغوش دختر پسر عاشق

گاهی می خواهم…
چنان خودخواهانه در آغوشت بگیرم…
که جای ضربان قلبم روی سینه ات بماند!

"منبع"
عاشقانه ای برای تو…

دختر پسر عاشق در آغوش هم
می بویم گیسوانت را
تا فرشته ها حسودی کنند
شانه می زنم موهایت را
تا حوری ها سرک بکشند از بهشت برای تماشا
شعر می گویم برای تو
تا کلمات کیف کنند
مست شوند
بمیرند..
بند کفش دل

بند کفش عشق
‫آنقدر برای دیدنت عجله کردم که هنوز،
"دلم"
بند کفش هایش را نبسته بود!
با همان حال، تمام دشت را دویدم تا به تو برسم؛
که مبادا پیش از من "ناز نگاهت" خریدار پیدا کند
آخر شنیدم که کسی میگفت:
شقایقها هم عاشق میشوند…!!!
عشق

غیرت و حسادت- مرد و زن
در مرد ها حسی هست که اسمشو می ذارن "غیرت"
و به همون حس در خانم ها می گن "حسادت"
اما…
من به هردوشون می گم "عشق"
تا عاشق نباشی؛
نه غیرتی میشی نه حسود!
حسادت

گربه [Blue Eyes]
بگو تمام تو مال من است..دلم میخواهد حسادت کنم به خودم