برچسب ها :ترس

ناگهان می رسد از ره

عکس زیبای دختر بچه با کلاه خیره به آسمان
ناگهان می رسد از ره
چه بترسی ، چه نترسی!
شبحی بی قد و اندازه که پر میکند آفاق جهان را ؛
آشکارا و نهان را .
و در آن لحظه موعود ، در آن ابر و در آن دود ،
آذرخشی ست که بر بام سرای تو سرآید
و دهد پاسخ هر چیز که خواهی
چه بپرسی ، چه نپرسی …
«شفیعی کدکنی»
«باران عشق»
فقط از یه چیز بترس!

faghat az ye chiz betars-[Blue Eyes]
از هیچ چیز نترس
فقط از این بترس که وقتی ناراحتم می کنی
یکی پیدا بشه که آرومم کنه…!

"وبلاگ دلتنگی"
دندان روی جگر

انتظار- سایت عاشقانه
ترسم از آن است
آنقدر پیر شوم که دیگر…
دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم!
دل به دریا

del-be-darya [Blue Eyes]
آرزوهایم را بر آب میزنم!
بگذار تا ابد آرزو بمانند…!
رویا شوند…!
خواب شوند…!
خیال شوند…!
این است سر انجام واهمه از دل به دریا زدن!
کابوس

خواب [Blue Eyes]
تازگی ها از خواب که بیدار می شوم؛
تازه کابوس هام آغاز می شوند!
تنهایی

تنهایی [Blue Eyes]
گاه گاهی یادم کن نترس
تنهایی ام واگیر دار نیست!
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2