برچسب ها :به سلامتی

به سلامتی گرگ!

عکس زوزه گرگ در شب
به سلامتی «گرگی»،
فهمید چوپان خواب است…
اما زوزه اش را کشید تا؛
از پشت خنجر نکشد!
به سلامتی روزی که نیستم!

سایت چشم های آبی- به سلامتی
روزی میرسد؛
که یک پارچه ی سفید…
پایان میدهد ، به من…
به شیطنت هایم…
به بازیگوشی هایم…
به خنده های بلندم…
روزی که همه ، با دیدن عکس هایم….
بغض میکنند و میگویند:
دیوونه، دلمون واست تنگ شده به سلامتی روزی که نیستم
به سلامتی…

ba marefat [Blue Eyes]
به سلامتی دوستای بی معرفت!
که اگه نبودن نمی شد قدر دوستای با معرفت رو دونست.
به سلامتی…

گربه [Blue Eyes]
سلــــــــامتی بازی کامپیوتری
که بهم یاد داد
هر وقت دشمن ببینم یعنی دارم راهو درست میرم !

"وبلاگ میلاد"
به سلامتی…

asfdsdg [Blue Eyes]
به سلامتی پسری که همه کار میکنه تا عشقش فقط یه لبخند بزنه!