برچسب ها :امید

آرامش چیست!؟

دختر بچه همراه با لبخند و آرام همراه با گل
آرامش چیست؟
نگاه به گذشته و شکر خدا….
نگاه به آینده و اعتماد به خدا….
سمفونی عشق
آغاز

عکس بامبو- سایت چشم های آبی
آری آغاز، دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست 

"فروغ فرخزاد"
سکوت خدا

سکوت 1 [Blue Eyes]
خدا را دوست دارم ، حتی اگر سکوت کرده باشد.
بال

بال [Blue Eyes]
تا بال نداشته باشم؛
قفس تنگ نیست…!
استخوان های لجباز

زنده ام [Blue Eyes]
زنده ام…
نه از جانی که مانده…
از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند!