برچسب ها :التماس

بهترین های زندگی

عکس های زیبا و عاشقانه
زندگی میکنم …
حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!
چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد
بگذار هر چه از دست میرود برود؛
من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد،
حتی زندگی را!
من و خدا

من و خدا
خدایا…
آغوشت را امشب به من می دهی؟

برای گفتن… چیزی ندارم
اما برای شنیدن حرف های تو … گوش بسیار
… می شود من بغض کنم؟!
تو بگویی مگر خدایت نباشد که این گونه بغض کنی.

می شود من بگویم خدایا…؟
تو بگویی : جان دل

می شود بیایی ؟
تمنا می کنم…
التماس

التماس [Blue Eyes]
التماس مال دیروز بود…
مال وقتی که ساده بودم… !
امروز می خواهی بروی؟
هیِـــــس…
فقط برو!