برچسب ها :افسرده

تا به جایی که خدا می داند

عکس نوشته شعر نو
زندگی با همه‌ی وسعت خویش…
محفل ساکت غم خوردن نیست،
حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست،
زندگی خوردن و خوابیدن نیست،
زندگی جنبش جاری شدن است،
از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند…

"دانلود عکس پست در اندازه واقعی"
سرزنش

sarzanesh [Blue Eyes]
می خـــواهی سرزنشم کنی ؟
کفش هایم را بپوش…
راهم را قدم بزن…
دردهایم را بکِش…
سال هایم را بگذران…
بعد حق داری سرزنشم کنی!
کابوس

خواب [Blue Eyes]
تازگی ها از خواب که بیدار می شوم؛
تازه کابوس هام آغاز می شوند!
دلتنگی

دلتنگی [Blue Eyes]
دلم برا تو که نه ، ولی برا کسی که فکر می کردم تو بودی تنگ شده !

"Milad Yeganeh's weblog"
هیچ وقت

خطش را عوض کرد [Blue Eyes]
خطش را عوض کرد…
من ماندمو دوستت دارم هایی که هیچ وقت تحویل داده نشد.
استخوان های لجباز

زنده ام [Blue Eyes]
زنده ام…
نه از جانی که مانده…
از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند!
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2