عکس آدم تنها
اشتباهم این بود؛
جای خدا
خودم را… به خودم سپردم!
تف به این اعتماد به نفس…! 

"وبلاگ راز"