برچسب ها :اشتباه

تعویض

عکس خیانت نقاشی شده روی دفتر
دست از پا خطا کنی؛
تعویض می شوی!
همین حوالی کسی شبیه توست…
این است پیام عشق های امروزی!
اعتماد به نفس!!

عکس آدم تنها
اشتباهم این بود؛
جای خدا
خودم را… به خودم سپردم!
تف به این اعتماد به نفس…! 

"وبلاگ راز"
اشتباه دوطرفه

eshtebahe dotarafe [Blue Eyes]
وقتی آدمهای کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم
هم اونها رو به اشتباه می اندازیم هم خودمون رو…
به سلامتی…

گربه [Blue Eyes]
سلــــــــامتی بازی کامپیوتری
که بهم یاد داد
هر وقت دشمن ببینم یعنی دارم راهو درست میرم !

"وبلاگ میلاد"
قضـــاوت!

قضاوت [Blue Eyes]
قضاوت در مورد اشتباهات دیگران آسان است…
اما
پی بردن به خطاهای خودمان دشوار!!!