برچسب ها :آسمان

دلم یک دوست می خواهد

عکس نوشته- دلم یک دوست می خواهد
دلم یک دوست میخواهد
که خیلی مهربان باشد
دلش اندازه دریا ،
به قدر آسمان باشد
نجابت خانه اش باشد ،
صفا سرمایه اش باشد
و در شهر وجود او محبت رایگان باشد
دیگه مهم نیست!

عکس گربه ناز دراز کشیده
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به آسمان؛
و یک چیزی مثل صاعقه وجودت را خالی می کند
زیرلب میگویی : دیگه مهم نیست !
شبیه من

shabihe man-[Blue Eyes]
ابرها؛
گاهی پرنده می شوند!
گاهی شکل هایی دیگر!
ولی گاه گاهی که به ندرت شبیه "من" میشوند
می بارند!
لحظه های دلتنگی

لحظه های دلتنگی-[Blue Eyes]
نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
مثل آسمانی که امشب می بارد….
و اینک باران
بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند
و چشمانم را نوازش می دهد
تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم
خلوت تنهایی

عکس تنهایی در پاییز
دلتنگی یعنی خلوت تنهاییت
از آسمون پاییزی ابری تر باشه !
کودک،باران و خدا

باران و دلتنگی و دردل کودک
باران می بارید…
کودک نگاهی به سوراخ چکمه اش انداخت!
لبخندی زد
سرش را رو به آسمان کرد وگفت:
" خدایا گریه نکن ،
امشب می دوزمش…"
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2