برچسب ها :آبی

روزگارم این است

تنها با دستانی باز رو به آسمان
روزگارم
این است :

دلخوشم با غزلی
تکه نانی ، آبی
جمله ی کوتاهی
یا به شعر نابی
و اگر باز بپرسی گویم :
دلخوشم با نفسی
حبه قندی ، چائی
صحبت اهل دلی
فارغ از همهمه ی دنیایی …
دلخوشی ها کم نیست ، دیده ها نا بیناست …
خورشید

خورشید [Blue Eyes]
چشم می بندی
و بغضِ کهنه ات وا می شود
تازه پیدا می شود آدم که تنها می شود!
دفترِ نقاشی آن روزها یادش بخیر
راستی!
خورشید با آبی چه زیبا می شود.