خیلی راحت-خیلی سخت

دوست [Blue Eyes]گاهیـــــ بعضی هارو
خیلـــــی راحتـــــــ میبخشـی
چونـ دوست داریــــ، بازمـ تو زندگیتــــ باشـن…
باز باران…

cat-6-1920x1200 [Blue Eyes]
باز باران، با ترانه میخورد بر بام خانه.
خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟
روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران؟ گردش یک روز دیرین؟
پس چه شد دیگر، کجا رفت؟ خاطرات خوب و رنگین.
در پس آن کوی بن بست… در دل تو، آرزو هاست.
کودک خوشحال دیروز، غرق در غمهای امروز.
یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته بر باد.
باز باران، باز باران
میخورد بر بام خانه
بی ترانه بی بهانه
شایدم، گم کرده خانه
دل من

hjhbn [Blue Eyes]
دل من نرم تر از جنس حریر
دلم از جنس بلور
گر تورا قصد شکستن باشد
سنگ بی انصافیست
یک تلنگر کافیست…
یک موی تو

تار مو
دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم:
یک موی تو را به او نمی دهم!
عاشق

لذت ستاره ها
اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید گریه کنی…
لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد.
زیبایی

قلب ستارگان [Blue Eyes]
آنگاه که…
ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛
به خاطر بیاور که …. زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است.