Monthly archives: اردیبهشت, ۱۳۹۲

آدم اینجا تنهاست…

آدم اینجا تنهاست
دوستـــــــی هـــــــا بیـــــــــــــرنـــگ
بـــــی کســـــی هـــــــا پیــــداســــت …
راســـت مـــــی گفت سهـــــراب …
آدم اینجــــــــا تنــــــهاست




درد دارد…

درد دارد
درد دارد …
وقتی همه چیز را می دانی …
و فکر می کنند نمی دانی …
و غصه می خوری که می دانی …
و می خندند که نمی دانی …!!!.




رفیق

رفیق [Blue Eyes]
صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق!
تو دلت سبز،لبت سرخ، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان!
نفست داغ و تنت گرم…
دعایش با من




همه چیز

همه چیز [Blue Eyes]
سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند "همه چیز" زیر سر من است.




بازی

بازی [Blue Eyes]
این روزها شیر هم راضیه با دمش بازی کنن ولی با دلش نه!




ناز

ناز مداد [Blue Eyes]
قلبم را می شکافم و می فروشمش…
با نیمی از پول نازت را می خرم …
و با نیم دیگرش یک بسته مداد رنگی تا نازت را بکشم…!




  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3