Monthly archives: بهمن, ۱۳۹۱

درد

درد
آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد !
چه رنجی میکشد او
وقتی هوا ابریست . . .
آدم هـای سـاده

chair [Blue Eyes]
آدم هـای سـاده را دوسـت دارم 
هـمـان هـا کـه بـدی هـیـچکـس را بـاور نـدارنـد
همـان ها کـه بـرای همه لبخند دارنـد
همـان هـا کـه همیـشـه هستـنـد برای همـه هـستند
آدم هـای ساده را بایـد مـثل یـک تابـلـوی نـقاشـی ،‌ ساعتها تماشا کـرد
عمـرشـان کـوتـاه است . . .
آدم های ساده را دوست دارم
بـوی نـاب آدم مـیدهـنـد . . .
عشق

عشق
نه کسی منتظر است…
نه کسی چشم به راه…
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه
غـــــــرور

غـــــــرور [Blue Eyes]
من غــــــرورم را به راحتــــــی به دست نیــــــاوردم
کــــــه هر وقت دلـــت خواست خـــــردش کنی … !
غـــــــرور من اگر بشکـنـــــــد
با تـــکـــــه هـــایـــــش
شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد … !
انسان های بزرگ

 

انسان های بزرگ [Blue Eyes]

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است
و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.
دلتنگی

دلتنگی
چه سر به راه است …
دلتنگی را میگویم !
از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …
  • صفحه 3 از 7
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7