دسته بندی :شعر

عشـــــق…!؟

عشق؟ [Blue Eyes]
روزگاریست همه عرض بدن می خواهند!
همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند
دیو هستند ولی مثل پری می پوشند!
گرگ هایی که لباس پدری میپوشند…!
آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند!
عشق ها را همه با دور کمر می سنجند…!
روزگار

روزگار [Blue Eyes]
از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست…
یاد من کن

یاد من کن [Blue Eyes]
هرکجا سازی شنیدی…
از دلی رازی شنیدی…
چون شدی گرم شنیدن…
وقت آه از دل کشیدن
یاد من کن..
یاد من کن…
قدرت تنهایی

تنها [Blue Eyes]

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد ،
…که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم
  • صفحه 6 از 6
  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6