دسته بندی :سیب

شاه

شاه
مهره ها را بهم بریزید!
بازی نمی کنم در شطرنجی که رفیقم …. شاه نیست!
سکوت خدا

سکوت 1 [Blue Eyes]
خدا را دوست دارم ، حتی اگر سکوت کرده باشد.
رفیق قدیمی

قدیمی [Blue Eyes]
یادته قدیما محبت، معرفت و رفاقت بین همه معنی داشت…
قدیمی می خوامت! 
خدا

پیچک [Blue Eyes]
ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود:  "نرده را زیبا کن"
سهراب سپهری
از تو نوشتن

هوا [Blue Eyes]

این جا برای از تو نوشتن هوا کم است!
مشکل!

مشکل [Blue Eyes]
اگر به مشکل امروزت،غم دیروز و اضطراب فردا را اضافه نکنی
مشکلت هرچه باشه حل خواهد شد!

امام علی "علیه السلام"
  • صفحه 3 از 5
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5