دسته بندی :سخن امید

بهترین های زندگی

عکس های زیبا و عاشقانه
زندگی میکنم …
حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!
چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد
بگذار هر چه از دست میرود برود؛
من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد،
حتی زندگی را!
کودک،باران و خدا

باران و دلتنگی و دردل کودک
باران می بارید…
کودک نگاهی به سوراخ چکمه اش انداخت!
لبخندی زد
سرش را رو به آسمان کرد وگفت:
" خدایا گریه نکن ،
امشب می دوزمش…"
نقش پرواز

نقاشی عاشقانه
من تمام شعرهایم را در وصف نیامدنت سروده ام..
اگر یک روز ناگهان ناباورانه سر برسی ..
دست خالی ..
حیرت زده..
از شاعر بودن استعفا خواهم کرد
نقاش میشوم!!
تا ابدیت.. نقش پرواز را بر میله های تمام قفس های دنیا خواهم کشید..
آخرش…

دل بستن
هر چه هم بگویی:
"مردها فلان، زنها فلان
تنهایی خوب است و …دنیا زشت است"
آخرش روزی
" قلبت " برای کسی تندتر می زند!
آغاز

عکس بامبو- سایت چشم های آبی
آری آغاز، دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست 

"فروغ فرخزاد"
یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من

شعر نو در باره خدا
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من
منم زیبا
که زیبا بنده ام را دوست می دارم
تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو می گوید
ترا در بیکران دنیای تنهایان
رهایت من نخواهم کرد

رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خود
تو غیر از من چه میجویی؟
تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟
تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب میدانم
تو دعوت کن مرا با خود به اشکی. یا خدایی، میهمانم کن
که من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم…

(بیشتر…)
  • صفحه 3 از 9
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 9