دسته بندی :دلشکسته

یه حرف!

ye-harf [Blue Eyes]
گاهی اوقات از یه حرف اینقد دلت میشکنه
که حتی نای اعتراض هم نداری
فقط نگاه میکنی
و بی صدا میشکنی….
عاشق

لذت ستاره ها
اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید گریه کنی…
لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد.
  • صفحه 8 از 8
  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8