دسته بندی :دلتنگی

زندگی باید کرد

عکس قلب با دو دست

زندگی باید کرد…  گاه با تلخی راه
گاه با یک گل سرخ  گاه
با یک دل تنگ
گاه باید رویید درمیان باران
گاه باید خندید با غمی بی پایان…
د ی د ا ر

می نویسم د ی د ا ر
مینویسم
"د ی د ا ر"
تو اگه بی من و دلتنگ منی
یک به یک فاصله ها را بردار!!!
از ته دل

عکس دختر بچه
حالم خوب است
اما…
دلم
تنگ آن روز هایی شده که می توانستم؛
از ته دل بخندم!
از دست تو

عکس عروسک کوچک تنها
از دست تو
بدنم روز به روز کبود تر می شود…!!
از بس
خودم را می زنم
به نفهمی…!!!

"وبلاگ میلاد"
 
هر چه می خواهد دل تنگت…

عکس دختر تنها نشسته
هر چه می خواهد دل تنگت …
ساکت…!!!
کسی درکت نخواهد کرد…

"منبع"
سلیس و ساده بگویم “دلم گرفته برایت”

دلم گرفته برایت
 به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه‌های صدایت
نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز
که آورد دلم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت
ترا ز جرگه‌ی انبوه خاطرات قدیمی
برون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به صفایت
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست
نمی‌کنم اگر ای دوست، سهل و زود ، رهایت

گره به کار من افتاده است از غم غربت
کجاست چابکی دست‌های عقده‌گشایت؟
به کبر شعر مَبینم که تکیه داده به افلاک
به خاکساری دل بین که سر نهاده به پایت
"دلم گرفته برایت" زبان ساده‌ی عشق است

سلیس و ساده بگویم: دلم گرفته برایت
"منبع"
  • صفحه 3 از 23
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 23