دسته بندی :جملات دوستت دارم

دوستت دارم

dostet-daram [Blue Eyes]
تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست؛ ده ها کتاب می شود…
اما تمام چیزی که در دلم هست…
تنها دو کلمه است…
دوستت دارم
تا ابد دوستت دارم!

love... [Blue Eyes]
می نویسم
دوستت دارم
و این (سه نقطه) یعنی؛
این نوشته تا ابد امتداد خواهد داشت.
هیچ وقت

خطش را عوض کرد [Blue Eyes]
خطش را عوض کرد…
من ماندمو دوستت دارم هایی که هیچ وقت تحویل داده نشد.
  • صفحه 4 از 4
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4