دسته بندی :تنهایی

خیانت

دست در دست عشق
با کسی باش که تو را بخواهد
نه کسی که تو را “هم” بخواهد!!!

"کلبه دختران"
ساعت عمر

عکس ساعت با طرح قلب
ساعت عمر من آهسته صدایی دارد.
بهای آدم ماندن

عکس دختربچه تنها همراه گل
گاهی "تنها" ماندن,
بهای آدم ماندن است .
شک نکن !

"دهکده عشق های تک"
بیداری شبانه

عکس دختر تنها و ناراحت در رختخواب
غم انگیز است….
شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی
ببینی تاریکی
از جای خود تکان نخورده است!
نگهبانی عشق

سرباز عشق
به دوست داشتَنت مشغولم
همانند سربازی که سالهاست ، در مقرّی متروکه
بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد . . .
اعتماد به نفس!!

عکس آدم تنها
اشتباهم این بود؛
جای خدا
خودم را… به خودم سپردم!
تف به این اعتماد به نفس…! 

"وبلاگ راز"
  • صفحه 3 از 17
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 17