سکوت

سکوت [Blue Eyes]
همه اخطار ها "زنگ " ندارند
گاهی
"ســــــکوت"
آخــــــرین "اخطــــــار" است !

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

  • خرید آرامشخرید آرامش (۶)
    دلم بچگی میخواهد ! جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم آرامش […]
  • مادرمادر (۶)
    عمق محبت یک انسان چقدر میتواند باشد؛ (بهتره یه دسته […]
  • عاشقعاشق (۵)
    وقتی عاشقش شدم که دیدم هیچوقت دلمو نشکست؛ هیچوقت بهم نه […]
  • وابستگیوابستگی (۳)
    با رفتن و آمدنت در "وا" و "بسته" می […]

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!