بگذار…

بگذار [Blue Eyes]بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد… چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!!
خـورشـیـد کـه تـابـیـد… پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد… دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت،
نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت…

(فریدون مشیری)

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

 • به خودت بیا!به خودت بیا! (۳)
  باشه  من به تو نمیام ... اما تو به خودت […]
 • ملکه!ملکه! (۵)
  ...I Want to tell you a story […]
 • کوچهکوچه (۵)
  بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره […]
 • بهار زندگی منبهار زندگی من (۳)
  زندگی قافیه باران است ؛ من اگر پاییزم و درختان امیدم همه […]

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!