با تو همه چیز متفاوت است

با تو همه چیز متفاوت است

عکس نوشته با تو همه چیز متفاوت است… with you it’s different

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!