زیبایی

زیبایی  %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84 %d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86
آنگاه که…
ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛
به خاطر بیاور که …. زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است.

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

 • زیبایی  %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84 %d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86 آگوست ۲۹, ۲۰۱۳ ماهی قرمز (۳)
  یادم باشه تا مثه ماهی قرمز، تنگ رو دریای بزرگ نبینم. ...
 • زیبایی  %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84 %d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86 نوامبر ۶, ۲۰۱۳ قندیل (۳)
  قندیل! تندیس قطره هاییست که تسلیم جاذبه نشدند.. تسلیم رنج های زند...
 • زیبایی  %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84 %d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86 ژانویه ۲۶, ۲۰۱۳ ای کاش… (۳)
  امشب ؛ هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم … امروز چه کرده ...
 • زیبایی  %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84 %d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86 جولای ۳۰, ۲۰۱۳ به سلامتی… (۲)
  سلــــــــامتی بازی کامپیوتری که بهم یاد داد هر وقت دشمن ببینم یع...