با دل من قهر نباش

عکس نوشته - با دل من قهر نیاش

عکس نوشته – شعر نو، تو که دنیای منی با دل من قهر نباش

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!